Home | How Koshti Online Works | About Us | Contact Us
Matrimonial Registration | Matrimonial Login|
 
  What we offer   Advertising panel   News & Events
 
Photo Gallary
Matrimonial Services
Free Online Puja
Puja Arrangements
Free Membership
Free Consultancy
Aajiv Sadasy Yadi
Adarsh Shikshak Puraskar
Koshti Benefits Guide
Government Rules (GR)
Information on Benefits
 
 

प्रिय समाज बांधव व भगिनी,

देवांग कोष्टी समाज, पुणे आयोजीत भव्य वधु वर परिचय मेळावा..

दिनांक - 25 डिसेंबर 2015
स्थळ - नर्मदा गार्डन नवी सांगवी, पुणे

नाव नोंदणी फी रु.500/-

वधु वर नोंदणी सुरु झाली असुन दिनांक 30 नोव्हे. 2015 पुर्वी नाव नोंदणी करावी ज्यामुळे वधु वर नोंदणी पुस्तिकेत आपल्या नावाचा समावेश होईल, अन्यथा आपले नांव फक्त वेब साईटवरच बघावयास मिळेल. पुरवणी यादी छापली जात नाही याची कृपया नोंद घावी.

त्वरीत नांव नोंदवा तसेच आपल्या ईतर समाज बांधवांना पण कळवा..

आपले

अध्यक्ष - सुरेश तावरे
उपाध्यक्ष - दत्तात्रय लिपारे
सचिव - सुनिल ढगे
सहसचिव - सुरेश बुगड
खजीनदार - भगवान गोडसे

वधु वर पुस्तिकेत जाहिरात स्वीकारणे सुरु आहे ...

अधिक माहिती करिता संपर्क

दत्तात्रय लिपारे :
9423575811

सुनिल ढगे :
9423004828

Website :
www.koshtionline.in

Email :
sunilmdhage@gmail.com
dewangkoshtisamajpune@gmail.com

More Info
Groom List
Bride List
 

प्रिय समाज बांधव व भगिनी,

देवांग कोष्टी समाज, पुणे आयोजीत भव्य वधु वर परिचय मेळावा..

दिनांक - 25 डिसेंबर 2015
स्थळ - नर्मदा गार्डन नवी सांगवी, पुणे

नाव नोंदणी फी रु.500/-

वधु वर नोंदणी सुरु झाली असुन दिनांक 30 नोव्हे. 2015 पुर्वी नाव नोंदणी करावी ज्यामुळे वधु वर नोंदणी पुस्तिकेत आपल्या नावाचा समावेश होईल, अन्यथा आपले नांव फक्त वेब साईटवरच बघावयास मिळेल. पुरवणी यादी छापली जात नाही याची कृपया नोंद घावी.

त्वरीत नांव नोंदवा तसेच आपल्या ईतर समाज बांधवांना पण कळवा..

आपले

अध्यक्ष - सुरेश तावरे
उपाध्यक्ष - दत्तात्रय लिपारे
सचिव - सुनिल ढगे
सहसचिव - सुरेश बुगड
खजीनदार - भगवान गोडसे

वधु वर पुस्तिकेत जाहिरात स्वीकारणे सुरु आहे ...

अधिक माहिती करिता संपर्क

दत्तात्रय लिपारे :
9423575811

सुनिल ढगे :
9423004828

Website :
www.koshtionline.in

Email :
sunilmdhage@gmail.com
dewangkoshtisamajpune@gmail.com

More Info
Copyright © Koshti online . All rights reservedts reserved | Disclaimer | Designed & Maintained by Ninad WebTech